GABIONY

Gabiony (drátokamenné koše) jsou drátěné stavební prvky, které se plní nejčastěji přírodním nebo lomovým kamenem. Využívají se z hlediska praktického ve stavebnictví a z hlediska estetického v zahradní architektuře. Základem gabionu je svařovaná drátěná síť žárově zinkovaná. Gabiony se skládají vedle sebe nebo na sebe a spojují se montážními spirálami. Stavební prvky z gabionů lze realizovat v každé roční době, jelikož se jedná o suchou stavbu.

Gabiony jsou vhodné jako opěrné a okrasné zídky, ploty, obklady stěn, schodiště, vertikální zahrady, dále při úpravě koryt a břehů vodních toků atd.

Výhody gabionů:

  • nízká pořizovací cena ve srovnání s klasickými konstrukcemi
  • vynikající odolnost vůči povětrnostním podmínkám
  • výborná protiskluzová a erozní zábrana, vodě propustná
  • velmi krátká doba realizace
  • stabilita
  • suchá montáž
  • přírodní vzhled
  • možnost úplné recyklace použitých materiálů